Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Věk dětí a etapy vývoje

Děti procházejí různými etapami vývoje od svého narození až do dospělosti. Každá má svá specifika a v každé probíhají změny ve vývoji mozku dítěte. Kdy konkrétně tyto změny nastanou a jak se projeví, je podmíněno jednak geneticky a jednak vlivem okolí dítěte - jeho interakcí s klíčovými osobami kolem něj. To významně ovlivňuje, co užitečného si dítě z dané etapy vývoje odnese pro budoucí život. Jaké vlastnosti nebo dovednosti se vyvinou víc a lépe než jiné. Během každé vývojové fáze jsou ovlivněny fyzické, intelektuální, jazykové a sociální/emocionální vlastnosti. Pro rodiče je důležité pochopit, co se děje v mozku a těle jejich dítěte během každé etapy, aby uměli poskytnout potřebnou podporu a povzbuzení a správným jednáním umožnili dítěti vyvíjet se úspěšně - a to na základě jeho jedinečných vlastností a zájmů.


Děti v předškolním věku (3-5 let)

V této fázi se již děti volně pohybují ve svém světě. Je čas na aktivní zkoumání jejich prostředí, přesto ještě potřebují neustálý dohled. Velký pokrok zažívá vývoj jazyka, dítě se učí pojmenovat objekty svého zájmu a požádat o nějakou věc. Vyvíjí se u něj také schopnost říci ne. V této fázi je hlavním úkolem rodičů emoční regulace. Postupně začít ovládat projevy svých pocitů děti pozvolna učí odkládat jejich potěšení. Zatímco děti instinktivně ovládají schopnost odmítnutí, je potřeba jim pomoci zvládnout situaci, kdy se dostane odmítnutí jim. Tato fáze přináší rychlý tělesný a psychický vývoj, který děti připravuje na nástup do školy. Ta bude obnášet interakci a spolupráci se spolužáky a zároveň výzvu jim konkurovat fyzicky i mentálně. Rodič je v pozici "trenéra", který by měl správně kombinovat povzbuzení, poskytnutí rady a podpory. Během nástupu do školy rodiče doma pomáhají dítěti zvládnout základní studijní dovednosti - psaní, čtení a počty. Vhodné je u dítěte podporovat aktivní diskusi a touhu zkoušet nové věci.

• DOPORUČENÉ HRY

LOOPING LOUIE, FAMILY FARM, RAKETOFIX, TIK TAK BUM JUNIOR, ACTIVITY DĚTI, PIGOLINO, CINK, QUICKOMINO, KUŘECÍ OLYMPIÁDA, MEDVÍDEK PÚ ČLOVĚČE NEZLOB SE


Děti školního věku (6-12 let)

Výchova dětí ve školním věku může být úžasnou i když náročnou zkušeností. Sledujeme jejich nové aktivity, bleskové pokroky ve čtení, psaní a matematice. Dosažení úspěchu nicméně často předchází frustrace a děti by se měly naučit přijímat své nedostatky a naopak využívat silné stránky. Školáci postupně získávají větší nezávislost, ale je třeba, aby je rodiče učili dělat dobrá rozhodnutí a posilovat sebedisciplínu. Také osvojení základních morálních zásad je pro děti v tomto období klíčové. Není to jednoduché, a proto by je měli rodiče odměňovat a povzbuzovat, ale zároveň jim dát občas pocítit přirozené důsledky jejich chování, aby se děti naučily se poučit z vlastních chyb.

• DOPORUČENÉ HRY

ESCAPE, REPELLO, FRESCO, PENTAGO, ATLANTIS, ALHAMBRA, LOVCI A SBĚRAČI, TIK TAK BUM, ANTIMONOPOLY, RUMMIKUB


Teenager (13-18 let)

Není pochyb o tom, že pro většinu rodin představuje výchova teenagerů velkou a náročnou výzvu. Toto období je pak ještě náročnější pro samotné dospívající. Střední školu si ne všichni spojují s hezkými vzpomínkami, je to doba tělesných změn, které je mohou děsit, a také možného šikanování ze strany vrstevníků. To vede k pasivní agresivitě ("udělám to až pak"), nevraživosti ("co čumíš"), pochybnostem o sobě samém ("jsem úplně k ničemu") nebo naopak k přehnané sebedůvěře ("tohle zvládnu levou zadní") a samozřejmě k náladovosti ("nech mě být"). Ve vyšších ročnících je většinou situace již lepší, je to čas definice sama sebe a realističtějších úvah o vlastní budoucnosti. Rozvoj dovedností a znalostí se zrychluje a připravuje mladistvé na univerzitu nebo nástup do práce. Vztahy s okolím se vylepšují a nabývají vážnějšího charakteru. V tomto období jsou také mladí lidé hodně podléhají vlivu svých kamarádů, což přináší jistá rizika. Právě během nejistoty dospívání děti potřebují rodiče víc než kdy jindy. Výzkumy prokázaly, že dobré rodinné prostředí a zábavné aktivity, které členové rodiny podnikají společně, utužují vztahy a otevírají mezi rodiči a dětmi lepší komunikaci. Pokud rodiče dokáží vybudovat vztah důvěry a lásky se svým teenagerem a podpořit ho ve vhodných mimoškolních a společenských aktivitách, jsou jejich děti schopny překlenout období puberty relativně snadno.

• DOPORUČENÉ HRY

ACTIVITY ORIGINAL2, ACTIVITY GOLD EDITION, ACTIVITY SPECIAL, STRATEGO, HOBIT, REACTION, INKOGNITO