Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Prohlášení o autorských právech

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafické prezentace, grafická díla, zvukové záznamy a zvukově obrazové záznamy obsažené na této internetové stránce jsou jednotlivě a jako celek chráněny autorským právem, a to jak na základě jednotlivých národních právních řádů, tak i na základě Mezinárodních smluv a práva Evropské unie. Obsah databází nacházejících se na této webové stránce je chráněn zvláštním právem pořizovatele databáze.

Není-li se společností PIATNIK PRAHA s.r.o. e sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 591, PSČ 160 00, IČ: 604 73 959 (dále jen „PIATNIK PRAHA s.r.o.“) smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití obsahu internetových stránek dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Užitím obsahu internetových stránek či jeho částí se rozumí zejména jeho rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu (kupříkladu na jiných webových stránkách), sdělování veřejnosti prostřednictvím digitálního záznamu či televize.

Použití obsahu internetových stránek, je taktéž zakázáno, je-li prováděno v souvislosti, přímé či nepřímé, s výrobkem, službou, společenskou akcí, které by mohly být v rozporu s obchodními zájmy společnosti PIATNIK PRAHA s.r.o., jejím dobrým jménem nebo porušovat obecně závazné právní předpisy či dobré mravy. Totéž platí, pokud by byl obsah internetových stránek použit ve spojení, přímém či nepřímém, se subjekty, které jsou v soutěžním vztahu ke společnosti PIATNIK PRAHA s.r.o.

Neoprávněné užití obsahu internetových stránek může být zásahem do autorských práv a může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti.