Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti PIATNIK PRAHA s.r.o.

(dále jen "Zásady ochrany")

1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost PIATNIK PRAHA s.r.o., se sídlem K Vypichu 1087, 252 19 Rudná, IČO: 60473959 (dále jen "Společnost").

2. Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však pět (5) let v souladu s účelem, pro který byly získány.

3. Osobní údaje získáváme na základě
a. souhlasu subjektu údajů prostřednictvím webových stránek Společnosti;
b. písemného (listinného) souhlasu subjektu údajů,
c. v souvislosti s a pro účely uzavření a plnění dle smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Společností.

 

4. Osobní údaje získané
a. dle odst. 3 písm. a. těchto Zásad ochrany zpracováváme výlučně pro účely splnění smlouvy a dále k zasílání obchodních sdělení, k čemuž nám zároveň dává subjekt údajů souhlas;
b. dle odst. 3 písm. b. těchto Zásad ochrany zpracováváme pro účel splnění smlouvy uzavřené se třetí stranou (např. kupujícím).
c. dle odst. 3 písm. c. těchto Zásad ochrany zpracováváme za účelem splnění smlouvy (zpravidla zaměstnanecké) uzavřené mezi subjektem údajů a Společností.

 

5. Společnost dbá na bezpečnost osobních údajů, které od subjektu údajů získá. K osobním údajům subjektu údajů nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nejsou předávány bez souhlasu subjektu údajů dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů Společnosti.

 

6. Subjekt údajů má právo požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje o něm a v jakém rozsahu a pro jaký účel zpracováváme. Tyto informace Společnost poskytne zdarma ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě devadesát (90) dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Společnost má právo ověřit totožnost žadatele a v případě potřeby má právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci žadatele (např. úředně ověřený podpis), před poskytnutím požadovaných informací. Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Subjekt údajů má dále nárok požádat Společnost o opravu či výmaz osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu dle odst. 3 písm. a. a b. těchto Zásad ochrany.

 

7. Má-li subjekt údajů pochybnosti o tom, zda Společnost osobní údaje zpracovává v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost následně prověří oprávněnost požadavku.

 

8. Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává na příslušný úřad na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo kdykoli odvolat a žádat výmaz evidovaných osobních údajů. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není možné vymazat tato data i ze záložních systémů, resp. to není technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

 

10. Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@piatnik.cz nebo na sídlo Společnosti uvedené výše, resp. takové v daném čase evidované v obchodním rejstříku.

 

11. Webové stránky Společnosti uchovávají následující informace: IP Adresa, otevíraná stránka webu, kód odpovědi http, identifikace prohlížeče a operačního systému, rozlišení monitoru. Tyto informace Společnost zpracovává pro optimalizaci webových stránek ke zvýšení uživatelského komfortu po dobu jednoho (1) měsíce a pro účely právní ochrany a oprávněných zájmů. Tato data jsou dále uchovávána v souvislosti s uděleným souhlasem ke zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení, a to po dobu trvání souhlasu čistě za účelem právní ochrany Společnosti, přičemž nejsou nijak dále zpracovávána.

 

12. Webové stránky Společnosti využívají technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do zařízení subjektu údajů. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nejsou nikam odesílány ani jinak zpracovávány. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Více informací o souborech cookies pro web eshop-piatnik.cz naleznete na této stránce.

 

V Praze 23.6.2021
PIATNIK PRAHA s.r.o.